transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Press & media

Under Press & Media finner du information och filer som kan vara användbara i dina kontakter med ArcelorMittal Construction AB. Har du svårt att finna det du söker, hör av dig till vår Mediakontakt

Användbar information

I menyn finner du pressunderlag och artiklar som har kommunicerats med media. Du finner också ett urval av relevanta verksamhetsbilder samt originalfiler på vår logotype. 

Bilderna i vårt bildarkiv kan användas enbart efter avstämning med oss. Kontakta vår Mediakontakt för godkännande. Självklart anges också fotografens namn tydligt i direkt anslutning till bilden.

Marie Asker

Marie Broberg
HR/Mediakontakt
Mobil: +46 76 761 11 16
marie.broberg@arcelormittal.com