transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

ArcelorMittal - världsaktör inom stål

Sedan 2007 är ArcelorMittal Construction Sverige AB ett helägt dotterbolag till världskoncernen ArcelorMittal.

Årlig produktionskapacitet på cirka 114 miljoner ton råstål och mer än 210.000 anställda i 60 länder gör ArcelorMittal till världens ledande stål och gruvföretag. Industriell närvaro i 19 länder gör oss marknadsledande inom områden som fordonsindustri, bygg, vitvaror/hushållsapparater och förpackningsindustri. Vi går i spetsen för forskning och utveckling liksom för produktionsteknik, råvaruutvinning och logistik.

Grundvärderingar

Vår grundfilosofi är att producera säkert, hållbart stål och vi arbetar hårt och målmedvetet för att bli världens säkraste stål- och gruvföretag.

Djupt engagemang kring vår vision och ledstjärna "Transforming tomorrow", ger oss vägledning i våra dagliga beslut kring ekologisk hållbarhet, kvalitet och ledarskap.

Stål

Vi är idag den särklassigt största producenten av stål på den nord- och sydamerika marknaden liksom i Afrika. Vi har starka positioner i CIS-regionen och en växande närvaro i Asien, inklusive Kina och Indien. Vi är också den största stålproducent inom EU, med ledande postioner i Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Luxemburg, Polen, Tjeckien och Rumänien.

Gruvor

ArcelorMittal har en global gruvportfölj med 14 rörelsedrivande enheter i Algeriet, Brasilien, Bosnien, Kanada, Kazakstan, Liberia, Mexiko, Ukraina och USA.

Våra gruvor producerade under 2015 nära 74 miljoner ton järnmalm vilket tillgodoser ca 62% av våra egna malmbehov och gör oss till en av de största järnmalmsproducenterna i världen. I egna gruvor utvinns också 6.3 miljoner ton kokskol/PCI, vilket motsvarar ca 15% av egen förbrukning.

Forskning och utveckling

Vad gäller forskning & utveckling är ArcelorMittal placerade i stålproduktionens absoluta framkant. Vi har 12 stora forskningscentra över hela världen och våra F&U-kostnader överträffade under 2015; 227.000.000 USD.

Investeringar i framtiden ger oss den plattform vi behöver för hållbar och kommersiell framgång för företaget.

Våra forskares stålkompetens används för att utveckla miljövänliga produkter som ultrahöghållfasta stål (UHSS) och Ultra-Low CO2 Steelmaking (ULCOS). Ny teknik ger oss också renare processer och hållbar produktion vilket minimerar miljöpåverkan både från oss och våra kunder.

Ägande

ArcelorMittal är noterat på börserna i New York, Amsterdam, Paris, Luxemburg, Barcelona, Bilbao, Madrid och Valencia.

ArcelorMittal forskning

ArcelorMittal gruvor

ArcelorMittal Ukraine