transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Byggplåt för byggfackhandeln

Takplåt, fasadplåt, vattenavrinning och taksäkerhet för konsumentmarknaden.

www.armat.se

Anpassad plåt för stora projekt

Innovativa, kundanpassade bygglösningar i tunnplåt för arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer.

www.arcelormittalprojekt.se

Svensktillverkad byggplåt med stål från världens starkaste stålproducent

ArcelorMittal Construction Sverige AB erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I våra moderna produktionsanläggningar i Karlstad och Sveg vidareförädlas stål från vårt moderbolag ArcelorMittal till innovativa totallösningar för takplåt, fasadplåt och vattenavrinning.

Produkterna erbjuds marknaden under två starka och välkända varumärken. Armat™ omfattar standardprodukter inom kategorierna takplåt, fasadplåt, vattenavrinning och taksäkerhet och erbjuds marknaden via bygg- och plåtfackhandeln. 

ArcelorMittal Projekt avser kundanpassade totallösningar för omfattande byggprojekt – takprofiler, väggprofiler, sandwichpaneler, sinusprofiler, bärande profiler, samverkansplåt och kassettsystem – och riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer.

ArcelorMittal Construction Sverige AB är sedan 2007 ett helägt dotterbolag till ArcelorMittal, världens största stålföretag. Med koncernen bakom ryggen ges obegränsade förutsättningar att utveckla hållbara, lätthanterade byggplåtsprodukter i material anpassade för nordiska förhållanden.