transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Produktionsöversikt ArcelorMittal

Byggplåt från världens största ståltillverkare

ArcelorMittal Construction Sverige AB är världskoncernen ArcelorMittals svenska gren. Under varumärkena Armat™ och ArcelorMittal Projekt utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett program av byggplåt för allt från villor och flerbostadshus till omfattande konstruktioner och projekt.

Bakgrund

ArcelorMittal Construction har sin grund i framgångsrika familjeföretag som under en trettiorsårsperiod utvecklats, förvärvats och successivt vävts samman.

Produktionen i Karlstad inleddes för drygt 40 år sedan under namnet Ekonomiplåt. Enheten i Sveg grundades 10 år senare under  bolagsnamnet Rydab. En tredje part är Swedish Profile vars produktion efter förvärv flyttades till Karlstad i början av 2000-talet. Företaget antog sitt nuvarande namn, ArcelorMittal Construction Sverige AB, 2007 då ArcelorMittal gick in som ägare.

Våra anläggningar

Vår anläggning i Karlstad tillverkar bl.a takplåt, väggplåt och balk under varumärket Armat™ liksom kundanpassade plåtkonstruktioner för tak och fasad under varumärket ArcelorMittal Projekt. Här finns också vårt huvudkontor, vårt lager samt stora delar av vår kundsupport.

Även i Sveg tillverkas tak- och väggplåt, desstuom ett stort och genomtänkt program för vattenavrinning. Vi erbjuder egenproducerade hängrännor, stuprör och tillbehör i kompletta serier för alla behov.

Försäljning och distribution

Slutkunder av Armat™ finns bland plåtslagare, byggföretag och privata konsumenter. För att säkerställa service, support och rätt produktinformation marknadsförs varumärket via bygg- och plåtfackhandeln. Vi har ett omfattande återförsäljarnät med god tillgänglighet över hela landet.

Speciallösningar inom ramen för Arval erbjuds föreskrivande led som arkitekter, byggentreprenörer, konstruktörer samt större hus- och anläggningsentreprenörer.

Ägande

ArcelorMittal Construction Sverige AB är ett helägt dotterbolag till ArcelorMittal, världens största stålföretag med gruvor, stålverk och vidareförädling i över 60 länder. Koncernen erbjuder kvalitetsstål för marknader som fordons-, bygg- och vitvaruindustrin men är också en stor aktör inom byggsektorn. 

Med koncernen bakom ryggen ges obegränsade förutsättningar att utveckla hållbara, lätthanterade produkter i material anpassade för nordiska förhållanden.