transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Produktionsöversikt ArcelorMittal

Byggplåt från världens största ståltillverkare

ArcelorMittal Construction Sverige AB är världskoncernen ArcelorMittals svenska gren. Under varumärkena Armat™ och ArcelorMittal Projekt utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett program av byggplåt för allt från villor och flerbostadshus till omfattande konstruktioner och projekt.

Bakgrund

ArcelorMittal Construction har sin grund i framgångsrika familjeföretag som under en trettiorsårsperiod utvecklats, förvärvats och successivt vävts samman.

Produktionen i Karlstad inleddes för drygt 40 år sedan under namnet Ekonomiplåt. Enheten i Sveg grundades 10 år senare under  bolagsnamnet Rydab. En tredje part är Swedish Profile vars produktion efter förvärv flyttades till Karlstad 2009. Företaget antog sitt nuvarande namn, ArcelorMittal Construction Sverige AB, 2007 då ArcelorMittal gick in som ägare.

Våra anläggningar

Vår anläggning i Karlstad tillverkar bl.a takplåt, väggplåt och balk under varumärket Armat™ liksom kundanpassade plåtkonstruktioner för tak och fasad under varumärket ArcelorMittal Projekt. Här finns också vårt huvudkontor, vårt lager samt stora delar av vår kundsupport.

Även i Sveg tillverkas tak- och väggplåt, desstuom ett stort och genomtänkt program för vattenavrinning. Vi erbjuder egenproducerade hängrännor, stuprör och tillbehör i kompletta serier för alla behov.

Försäljning och distribution

Slutkunder av Armat™ finns bland plåtslagare, byggföretag och privata konsumenter. För att säkerställa service, support och rätt produktinformation marknadsförs varumärket via bygg- och plåtfackhandeln. Vi har ett omfattande återförsäljarnät med god tillgänglighet över hela landet.

Speciallösningar inom ramen för Arval erbjuds föreskrivande led som arkitekter, byggentreprenörer, konstruktörer samt större hus- och anläggningsentreprenörer.

Ägande

ArcelorMittal Construction Sverige AB är ett helägt dotterbolag till ArcelorMittal, världens största stålföretag med gruvor, stålverk och vidareförädling i över 60 länder. Koncernen erbjuder kvalitetsstål för marknader som fordons-, bygg- och vitvaruindustrin men är också en stor aktör inom byggsektorn. 

Med koncernen bakom ryggen ges obegränsade förutsättningar att utveckla hållbara, lätthanterade produkter i material anpassade för nordiska förhållanden.