transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Att arbeta på ArcelorMittal Construction

För oss på ArcelorMittal Construction är personalen det viktigaste vi har. För att möta dagens, likväl som framtidens, rekryteringsbehov är vi därför ständigt öppna för kontakter med kunniga yrkesmän som söker nya utmaningar.

Atmosfären viktig

ArcelorMittal Construction är en välkänd och välrenommerad aktör inom stål- och byggbranschen. Vi har samtidigt lagt oss vinn om att bevara såväl vår lokala förankring som vår småföretagaratmosfär.

Arbetsmiljön och ”lagandan” är viktig. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och tycka att det är roligt att gå till jobbet.

Medinflytande

Som medarbetare på ArcelorMittal Construction har du goda möjligheter att påverka din arbetssituation. Arbetet är omväxlande och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningarna för egen utveckling.

Säkerhet

Personalens säkerhet är vår viktigaste fråga. Vi ägnar därför mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor.


ArcelorMittal Karriär