transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

ArcelorMittal Press/media

Pressreleaser/artiklar

Under Pressreleser/artiklar kan du ladda hem underlag och artiklar som publiceras kring ArcelorMittal Construction.

Är du i behov av kompletterande information, kontakta vår Pressansvarige Van Hoa Nguyen på tel +47 90 786 974 eller via e-post vanhoa.nguyen@arcelormittal.com.

Artiklar