transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Marknads -och försäljningschef

Vi söker en Marknads -och försäljningschef som ska ansvara för och utveckla företagets försäljning/försäljningsprocesser, skapa tillväxt och en konkurrenskraftig marknadsstrategi.

Vidare kommer du att ha ett direkt personalansvar där du leder och utvecklar 5 personer inom vår Marknads -och försäljningsorganisationen. Du ingår i företagets ledningsgrupp och arbetar nära VD i operativa och strategiska frågor.

Rekryteringen genomförs av Qtym AB. För ytterligare information och ansökan, besök www.qtym.se